Nederlandse zorgverzekering – holenderskie ubezpieczenie zdrowotne

Nederlandse zorgverzekering – holenderskie ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne (de zorgverzekering) należy zawrzeć (afsluiten) z ubezpieczycielem (de zorgverzekeraar) i opłacać każdego miesiąca składkę (de premie). Każdy, kto przyjedzie mieszkać i/lub pracować do Holandii musi wykupić przynajmniej ubezpieczenie podstawowe (de basisverzekering) w ciągu 4 miesięcy, mimo że posiada ubezpieczenie ze swojego kraju. Ubezpieczenie obowiązuje od pierwszego dnia zamieszkania/pracy w NL. Oznacza to że gdy zawrzesz ubezpieczenie w 3 miesiącu to musisz zapłacić również za 2 pierwsze miesiące ale również dostaniesz zwrot kosztów leczenia od pierwszego dnia pobytu. Gdy nie wykupisz ubezpieczenia w ciągu pierwszych 4 miesięcy pobytu w Holandii ryzykujesz otrzymaniem kary (de boete) oraz że samemu poniesiesz koszty leczenia w danym okresie. Każdy, kto opłaca ubezpieczenie i ma niskie dochody ma prawo do dofinansowania kosztów leczenia (de zorgtoeslag) ale o tym poniżej. Każdego roku ponad 6% mieszkańców Holandii zmienia ubezpieczyciela.

Podstawowe słownictwo:

 • de ziektekostenverzekering – ubezpieczenie zdrowotne
 • de basisverzekering – ubezpieczenie podstawowe
 • de goedkoopste basisverzekering – najtańsze ubezpieczenie podstawowe
 • aanvullende verzekering – ubezpieczenie dodatkowe/uzupełniające
 • de vergoeding (de dekking) – pokrycie kosztów (leczenia)
 • de toeslag – dodatek/dofinansowanie
 • de verzekeringsmaatschappij – ubezpieczalnia, zakład ubezpieczeń
 • de zorgverzekeraar – ubezpieczyciel
 • wijzigingen doorgeven – dostarczyć zmiany
 • collectieve verzekering – ubezpieczenie grupowe
 • de declaratie/ de nota indienen – złożyć deklarację/wniosek (w celu pokrycia kosztów leczenia)
 • de zorgpas – karta ubezpieczenia zdrowotnego
 • EHIC (Europese zorgpas) – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Obejrzyj wideo – zobacz

Obejrzyj wideo po niderlandzku – zobacz

Koszty ubezpieczenia(de zorgkosten)

Wysokość składki ubezpieczeniowej(de premie) uzależniona jest od wyboru ubezpieczalni oraz pakietów dodatkowych i ich zawartości. Każde ubezpieczenie podstawowe zawiera to samo niezależnie od ubezpieczalni. Świadczenia jakie są refundowane oraz w jakim stopniu co roku określa rząd.

Eigen Risico czyli udział własny

W przyszłym roku udział własny będzie wynosił od 385 euro do 885 euro. Jeśli wiesz że np. korzystanie z usług specjalisty lub planowana wizyta w szpitalu cię nie czeka w przyszłym roku możesz zwiększyć ryzyko własne do 885 euro a tym samym obniżyć koszty ubezpieczenia zdrowotnego. Rocznie możesz zyskać około 240 euro.

Eigen risico w Holandii nie dotyczy:

 • kinderen onder de 18 jaar; (dzieci poniżej 18 roku życia)
 • kosten voor de huisarts; (kosztów leczenia u lekarza domowego/rodzinnego)
 • kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg;
 • hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg;
 • nacontrole levende orgaandonor (nier- of levertransplantatie);
 • ketenzorg (dit is zorg waarbij verschillende zorgaanbieders samenwerken, bijvoorbeeld bij diabtes behandeling);
 • wijkverpleging.

Udział własny nie dotyczy ubezpieczenia dodatkowego (aanvullende verzekering). Proste wyjaśnienie czego dotyczy udział własny (Eigen risico) po niderlandzku znajdziesz tu.

Ubezpieczenie zdrowotne dzieci do lat 18.

Dzieci są przypisane do polisy jednego z rodziców. Warto przypisać dziecko do rodzica który ma lepsze(szersze) ubezpieczenie tym samym dziecko ma również lepsze ubezpieczenie.

Ubezpieczenie dodatkowe/uzupełniające (aanvullende verzekering)

To ubezpieczenie pokrywa opiekę która nie występuje w pakiecie podstawowym.

Należą do niej:

 • extra fysiotherapie; (dodatkowa fizjoterapia, itp. )
 • de tandarts en orthodontist (voor beugels); (dentysta, ortodonta)
 • alternatieve geneeskunde; (alternatywne lekarstwa)
 • brillen en lenzen (okulary i soczewki)
Ubezpieczalnie

Jest tylko kilka głównych ubezpieczalni do których należą:

 •  Achmea 4,9 mln klientów
 • VGZ 4 mln
 • CZ 3,5 mln
 • Menzis 2,2 mln
 • DSW 0,7 mln

Ubezpieczalnie sprzedają swoje produkty pod różnymi nazwami i w różnych pakietach.

Najtańsze ubezpieczenie

Ceny najtańszego ubezpieczenia zdrowotnego zaczynają się od 106 euro przy udziale własnym 385 euro. Gdy udział własny podwyższymy do 885 euro koszt ubezpieczenia spadnie do około 86 euro. Jesteśmy więc w stanie zaoszczędzić rocznie około 240 euro czy warto? To zależy od indywidualnej oceny. W przypadku niskich zarobków i potrzeby szerokiego/drogiego ubezpieczenia gminy często dofinansowują część kosztów. Więcej informacji patrz: www.gezondverzekerd.nl

Ubezpieczenie grupowe(collectieve verzekering)

Do ubezpieczeń grupowych możemy zaliczyć np. United consumers(UC) które oferuje ubezpieczenie poprzez firmę VGZ a ponadto oferują 5% zniżki (korting) na ubezpieczenie podstawowe oraz 15 % na ubezpieczenie dodatkowe. A gratis dostajemy ubezpieczenie od kosztów leczenia zębów po wypadku (tandongevallenverzekering). UC oferuje również umowę na dostawę energii(energiecontract), ubezpieczenie samochodu(autoverzekering) oraz abonament telefoniczny(telefoonabonnement) na zasadzie grupowego zakupu.

Do dużych ubezpieczycieli grupowych możemy zaliczyć: PMA(Menzis), PZP(CZ) oraz Studenten Goed Verzekerd(Achmea). Często ubezpieczenie grupowe możemy wykupić również u pracodawcy – sprawdź czy aby za tą samą kwotę nie będziesz miał lepszego ubezpieczenia.

Dofinansowanie(dodatek) do ubezpieczenia (de zorgtoeslag)

Osoby których dochody roczne brutto(het jaarinkomen) są mniejsze niż 31000 euro dla osób samotnych lub 39500 euro w przypadku osób rozliczających się z partnerem fiskalnym mogą liczyć na dofinansowanie.

W 2021 dla osób samotnych dodatek do ubezpieczenia wyniesie od 3 do 107 euro miesięcznie przy dochodach poniżej 31000 euro. Najwyższe dofinansowanie dla osób bez partnera (zonder toeslagpartner) można otrzymać przy dochodach poniżej 21500 euro.

Za rok 2021 dodatek dla osób z partnerem fiskalnym (toeslag samen met toeslagpartner) waha się o 7 do 207 euro przy dochodach brutto poniżej 39500 euro. Najwyższe dofinansowanie dla osób z partnerem fiskalnym można otrzymać przy dochodach poniżej 21500 euro.

Zawsze możesz też starać się o dodatek za rok poprzedni czyli 2020.

Chcesz uzyskać dofinansowanie – napisz do nas.

Więcej informacji o dodatku do ubezpieczenia znajdziesz tutaj.

Aby złożyć wniosek o dodatek(Zorgtoeslag aanvragen) zajrzyj tu.

Kiedy można zmienić ubezpieczyciela

Ubezpieczyciela lub pakiet ubezpieczeniowy możemy zmieniać od połowy listopada do 31 grudnia.(Zwyczajowo wypowiedzenie starego ubezpieczenia robi za nas nowy ubezpieczyciel) Dokładnie do końca roku musimy wypowiedzieć i do końca stycznia zawrzeć nowe ubezpieczenie.

Porównanie(kosztów) ubezpieczeń(Zorgverzekering vergelijken)

Specjalne strony gdzie według określonych kryteriów możemy wybrać ubezpieczyciela oraz odpowiedni pakiet.

Słownictwo potrzebne przy porównywaniu ubezpieczeń:
 • Gezinsleden meeverzekeren? – Zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny
 • vergelijk zorgverzekeringen – porównaj ubezpieczenia zdrowotne
 • Kies je …… – Wybierz …..
Do najpopularniejszych wyszukiwarek/porównywarek należą:
 • www.uc.nl – ubezpieczenie grupowe
 • www.independer.nl
 • www.pricewise.nl
 • www.zorgkiezer.nl
 • www.easyswitch.nl
 • www.overstappen.nl

Podstawowe słownictwo:

 • de ziektekostenverzekering – ubezpieczenie zdrowotne
 • de basisverzekering – ubezpieczenie podstawowe
 • de goedkoopste basisverzekering – najtańsze ubezpieczenie podstawowe
 • aanvullende verzekering – ubezpieczenie dodatkowe/uzupełniające
 • de vergoeding (de dekking) – pokrycie kosztów (leczenia)
 • de toeslag – dodatek/dofinansowanie
 • de verzekeringsmaatschappij – ubezpieczalnia, zakład ubezpieczeń
 • de zorgverzekeraar – ubezpieczyciel
 • wijzigingen doorgeven – dostarczyć zmiany
 • collectieve verzekering – ubezpieczenie grupowe
 • de declaratie/ de nota indienen – złożyć deklarację/wniosek (w celu pokrycia kosztów leczenia)
 • de zorgpas – karta ubezpieczenia zdrowotnego
 • EHIC (Europese zorgpas) – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Zaawansowane słownictwo:

 • Als je je zorgverzekering hebt opgezegd voor 1 januari, heb je tot 31 januari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen. – Jeżeli wypowiesz ubezpieczenie przed 1 stycznia, masz czas do 31 stycznia zapytać o nowe ubezpieczenie.
 • ingangsdatum zorgverzekering – data wejścia w życie ubezpieczenia zdrowotnego

Masz pytania – napisz do nas.

Jak żyć w Holandii?
Zmiana dostawcy prądu i gazu w Holandii a nauka języka niderlandzkiego

 

Potrzebujesz pomocy?

Umów spotkanie online!

Zobacz także