Umów spotkanie online

Spotkanie online odbywa się poprzez Skype, Messenger ewentualnie Whatsapp (jako wideokonferencja). 
W przypadku problemów technicznych spotkanie będzie w postaci rozmowy telefonicznej.
Każde spotkanie zarezerwowane przez formularz będzie przez nas potwierdzone.