Rozliczenie podatku w NL

podatek

Jaaropgaaf(Jaaropgaven) holenderska karta podatkowa (karty podatkowe w przypadku większej ilości pracodawców w ciągu roku) odnośnie pensji, zasiłków oraz lijfrente.

Potrzebujemy zarówno holenderskiej jak i kart podatkowych z innych krajów jeśli osiągnęliśmy tam dochody.

Specyfikację odnośnie ontslagvergoeding/ transitievergoeding(odprawa).

Specyfikację odnośnie levensloopverlofregeling.

Uwaga: Często błędnie określa się holenderską kartę podatkową jako „jarograf“.

Jeździsz do pracy transportem publicznym(het openbaar vervoer (OV))?

Możesz część kosztów odliczyć od podatku.

W tym celu potrzebujesz:

 • zaświadczenie że podróżowałeś transportem publicznym od przedsiębiorstwa którym podróżowałeś (openbaarvervoerverklaring) lub zaświadczenie od pracodawcy że dojeżdżałeś do pracy transportem publicznym (reisverklaring van de werkgever)
 • zestawienie transakcji z ov-chipkaart lub luźne bilety potwierdzające przejazd do pracy (de losse vervoersbewijzen )

Posiadasz dom/mieszkanie w Holandii? 

Więc do rozliczenia potrzebujesz:

 • WOZ-beschikking 2021 (wartość na dzień 1.01.2020).
 • Informacje o kredycie hipotecznym(Jaaroverzicht 2021): zapłacone odsetki, wysokość długu na 1 stycznia i 31 grudzień 2021

Kupiłeś/Sprzedałeś dom/mieszkanie w poprzednim roku(Holandia)?

 • rachunek od notariusza
 • inne rachunki związane z zakupem/sprzedażą domu
 • Saldo na dzień 1 stycznia 2021 ze wszystkich kont bankowych (rekeningen) Również salda z kont niepełnoletnich dzieci.
 • Informacje zarówno kont w Holandii jak i poza Holandią. Również saldo długów(schulden).
 • Bankrekeningen – konta bankowe
 • Spaarrekeningen – lokaty lub inne Beleggingen, Kapitaalverzekeringen en Lijfrente

Uwaga: Jeśli Twoje oszczędności/Twój kapitał był mniejszy w 2021 niż 50.000 euro dla osoby samotnej oraz 100.000 euro dla partnerów fiskalnych nie zapłacisz od tego podatku.

Darowizny(Giften)

Jeśli dokonałeś darowizny na organizację pożytku publicznego/ kościoły itp. które są uznane przez Belastingdienst.

Potrzebujesz potwierdzenia aby móc taką darowiznę odliczyć pod pewnymi warunkami.

Wydatki na koszty leczenia (Uitgaven zorgkosten) podlegają odliczeniu od podatku.

Co podlega odliczeniu?

 • dentysta, fizjoterapeuta, lekarz specjalista
 • przyrządy medyczne (np. aparaty słuchowe)
 • inne

Uwaga: Koszty powyżej pewnej kwoty podlegają odliczeniu zależnie od Twoich dochodów. Najlepiej zapytać przed wydatkiem czy takie koszty można odliczyć na koniec roku.

Uwaga! W przypadku niektórych kosztów w szczególności dla osób starszych możemy odliczyć więcej niż koszty które ponieśliśmy.

Niektóre wydatki na koszty leczenia(Uitgaven zorgkosten) nie podlegają odliczeniu od podatku.

Co nie podlega odliczeniu?

 • koszt ubezpieczenia zdrowotnego (zorgverzekering kosten)
 • ryzyko własne (eigen risico)
 • i wkład własny (eigen bijdrage) który występuje przy niektórych kosztach leczenia

Uwaga: Koszty leczenia gdzie trzeba zapłacić wkład własny: tutaj

Dla kogo mogę odliczyć koszty leczenia?

 • dla siebie
 • dla partnera fiskalnego
 • dla dzieci do 27 roku życia które nie są w stanie same zapłacić

Uwaga: Również w przypadku osób bardzo chorych i starszych niż 27 lat. Tu jest więcej dodatkowych warunków które trzeba spełnić.

Koszty diety możemy również odliczyć od podatku w NL gdy posiadamy Dieetverklaring(Dieetbevestiging ) od lekarza. Jest to stała kwota zależna od diety.

Lista diet które możemy odliczyć oraz Dieetbevestiging – tutaj

odprawa